Zwrot i reklamacja

Warunki reklamacji

Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Okres jakim jest objęty produkt jest uwzględniony w opisie na stronach internetowych sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w druku karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedającego.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

W przypadku wady Towaru Kupujący:

może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu kosztów lub odstąpienia od Umowy.
ma prawo żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunąć wadę w jak najkrótszym czasie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem i naprawą pokrywa Sprzedający.
W przypadku wykrycia wady towaru, w trakcie okresu gwarancyjnego Kupujący powinien o tym fakcie poinformować sprzedającego za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail podany na stronie internetowej.
  2. telefonicznie na podany na stronie internetowej numer.
  3. formularza znajdującego się pod adresem http://www.metcor.pl/
  4. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest okazanie przez kupującego dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
  5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
  6. Towar wadliwy zostaje naprawiony lub wymieniony na inny. W przypadku gdy wada jest niemożliwa do usunięcia Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inny dostępny do wyboru.
Dodałeś przedmiot do koszyka
Przywróć hasło
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies